Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Namn:

Företag:

E-postadress:

Mobilnummer:


fp1000M
top-bild
Varukorgen
0 Artiklar
Första Insats Person - FirePro släckgranat ett effektivt verktyg

FirePro släckckgranat är i första hand framtaget som ett FIP verktyg för användning i slutna brinnande utrymmen. Granaten kyler och släcker en brandhärd inom några minuter. Beroende på brandens omfattning och hur länge det har brunnit, krävs oftast endast en mindre eftersläckning vilket reducerar skadorna och minskar saneringsbehovet.
Med släckgranaten kan en räddningsinsats påbörjas innan insatsstyrkan är på plats. Den varma aerosolen kyler en brandhärd med cirka 100 grader per halvminut.

Att jobba med fakta och konkret information tror vi är det bästa sättet att nå framgång. Resultatet som presenteras i en oberoende forskarrapport från Lund som brandforsk medfinansierat och de tester som gjorts av flera räddningstjänster, visar de fina kvaliteter FirePros släckgranat har. Den uppfyller de krav på egenskaper, säkerhet och hantering som ställs på ett bra släckverktyg för en FIP-organisation, deltidsbrandkår eller värn.

Förutom att släckgranten fungerar är det viktigt att den är ofarlig och miljövänlig. Firepro har Greenlabel, ett flertal andra certifikat och är testad av kompetenta forskare i Sverige.
Aerosoler har historiskt varit tämligen orena men Firepros unika rena kaliumkarbonat-aerosol är ett resultat av många års forskning. Läs gärna rapporterna till höger för fördjupad insikt.

MSBs rapport om kostnadsbesparingar för en tidigt påbörjad släckinsatsen har börjat ge ringar på vattnet. FIP är en viktig del av ekvationen och behöver verktyg som FirePro för att kunna möta de uppställda målen. Analysen av alternativkostnaden för en fördröjd räddningsinsats visar är FirePro billig att använda, om man tar hänsyn till den totala samhällskostnaden, restvärden, sanering, återuppbyggnad, rehablitering och minskat lidande.
Läs rapporten

Hur fungerar FirePro?
Aerosolen övergår från fastform till gasform på några millisekunder och stabiliserar de fria radikalerna i branden vilket gör att brandprocessen blockeras på molekylnivå och avstannar. Processen absorberar värme från branden vilket gör att temperaturen sjunker med 100 grader per 30 sekund. FirePro fungerar bäst i slutna utrymmen där den dämpar och kyler brandhärden.

Släckgranat vid brand
FirePro släckgranat kastas/rullas in ett brinnande rum och släcker elden inom någon minut. Beroende på brandens omfattning krävs det endast en mindre eftersläckning. Brandposten instruerar i handhavandet av släckgranater och via vår metodikfilm. Släckgranater är ett perfekt verktyg för att snabbt stoppa en brand innan den får tid att växa i omfattning och köper tid till insatstyrkan är på plats.
MSB positiva till Aerosol släckgranat
Räddningstjänster och kommuner utrustar sina enheter, bevakningspersonal med Firepro släckgranater. De har visat sig fungera bra vid ett antal insatser. Många försäkringsbolag uppmuntrar detta genom att ersätta använda släckgranater.


Filmklipp från MSB space bildspel