Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Namn:

Företag:

E-postadress:

Mobilnummer:


top-bild
Varukorgen
0 Artiklar

Fast automatisk Aerosolsläckanläggning

CleanSol brandsläckningsaerosol (PGA) är en teknik som effektivt kyler branden genom att stabilisera de fria radikalerna väte, syre och hydroxid. Branden släcks inom 10-20 sekunder utan att skada utrustning eller elektronik och utan att påverka syrehalten. Aerosol är 20-30 gånger effektivare per viktenhet, mer kostnadseffektivt, ofarligt och bättre för miljön/klimat än motsvarande syresänkande gassläckanläggningar.

Om både strömförsörjning och batteribackup är utslagen kommer vår släckaerosol ändå att lösa ut av sig själv, genom en värmeaktivator, vilket är unikt. Vid brand stiger temperaturen ofta mycket snabbt.

CleanSol är en ny miljövänlig teknik som är resultatet av många års forskning och utveckling i en av världens ledande tekniska institut. Cleansol släcker bränder och är godkänd i brandklass A, B, C, F och El 115 kV volt. Brandsläckningsaerosolen består av en Strontiumnitratblandning, med en partikelstorlek på ~1-3 mikron som varken är korrosiv eller elektrisk ledande. CleanSol är icke hygroskopisk och den minimala restprodukten ventileras lätt ut efter släckning.

Släckbehållarna monteras i taket, på väggen eller under golv beroende på släckstrategi och kräver inget särskilt utrymme eller omfattande installation av trycksatta gasbehållare, komplexa och dyra rörsystem eller sprinklers.

Aerosol består av små partiklar Strontiumkarbonat (~1-3 mikrometer) som i gasform sprutas ut i rummet och bryter den kemiska reaktionen i branden. Nedbrytningsprocessen absorberar samtidigt värmen från branden vilket gör att temperaturen sjunker med cirka 100 grader per 30 sekunder. Brandsläckningsaerosol fungerar bäst i slutna utrymmen och ger då också ett återantändningsskydd på minst 30 minuter.

Automatiska aerosolbaserade släcksystem är ett billigt och effektivt sätt att brandsäkra serverrum, kontrollrum, ställverk, soprum, elcentral, garage, bussar, lastbilar, båtmotorn, maskiner, lagerutrymmen, förråd, diskmaskinen eller andra slutna utrymmen där brand skulle ställa till med långa driftstopp. Släcksystemet utlöses av släckcentral, rökdetektorer, ställbar temperaturgivare eller självutlöser vid 300 grader.

Finns i flera olika storlekar från de minsta avsedda för mindre el-centraler, skåp, utombordare, restaurangkök till de största avseende för serverrum, ställverk, arkivrum etc.

Vårt åtagande

Vi dimensionerar, projekterar och installerar automatiska släcksystem i slutna objekt som behöver skyddas mot brand och säkra driften. Vi samarbetar med certifierade larm och el installatörer. Ett släcksystem från Brandposten ger dig ett fullgott skydd mot brand med lång livslängd till en väsentligt lägre kostnad än motsvarande system.
Vår ambition är att säkra materiella värden och minimera driftsavbrott och saneringkostnader för våra kunder.

Slå en signal så berättar vi mer! 020-120 2800